Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Chưa bao giờ trộm VN lại được dân TÔN TRỌNG như thế này!Chưa bao giờ trộm VN lại được dân TÔN TRỌNG như thế này!
VBF - Bị mất trộm dù là đồ gì thì ai cũng phải tức giận phải cáu là lẽ dĩ nhiên. Nhưng hiếm ai như những người sau lại tỏ ra rất bình thản và rất tôn trọng trộm, họ còn viết cả tâm thư cho trộm để mong lấy lại được tài sản.

Xem thế mới biết: khi đạo lý sống bị đảo ngược, khi sâu bọ lên làm người, khi trộm cướp, gian manh “lên đẳng cấp” được tôn trọng thì xã hội “xuống hàng chó ngựa” (XHCN). Đó là kết quả trăm năm trồng người của lão tặc họ Hồ vậy!