Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

17.2.2013: HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ CHỐNG TÀU17.2.2013: HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ CHỐNG TÀU

Sáng nay, một số thanh niên, trí thức Hà Nội đã đến tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc tháng 2 năm 1979 đánh đuổi quân xâm lược Trung Quốc. Vòng hoa trắng mang dòng chữ: Tưởng niệm các Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên mặt trận chống Trung Cộng xâm lược.


Vòng hoa ấy đã có một hành trình dài từ Tượng đài Cảm tử ở Hồ Gươm, đến Đài Liệt sĩ ở đường Bắc Sơn trước cửa lăng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi ngang qua Đại sứ quán Trung Cộng trên đường Hoàng Diệu, rồi lại tiếp tục đến Tượng đài Quang Trung Nguyễn Huệ ở Gò Đống Đa. Đó mới là điểm dừng, và chỉ ở đó, vòng hoa này mới được đặt lên đúng nơi cần dâng lên, mặc cho sự canh chừng cấm đoán hết sức bất nhân và vô lối của lực lượng chức năng.


Một vòng hoa khác, mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ chống Trung Quốc xâm lược do các vị nhân sĩ trí thức, cựu quan chức, cựu tướng lĩnh mang đến Đài Liệt sĩ ở đường Bắc Sơn cũng không được đặt lên đài tưởng niệm, phải đem về dâng tại Tượng đài Quang Trung Nguyễn Huệ.


Phóng sự ảnh của JB Nguyễn Hữu Vinh sẽ "tường trình" về hành trình của vòng hoa trắng tưởng niệm những người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ Quốc trên mặt trận chống Trung Cộng xâm lược tháng 2 năm 1979, cách nay tròn 34 năm:

Lực lượng an ninh chìm bao vây Đài Cảm tử

Bắt đầu gây sự

Cán bộ đơn vị nào vậy ?


Đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh bị nhốt bằng rào sắt nhọnLính gác Đài Tưởng niệm liệt sĩ ở đường Bắc Sơn, trước cửa lăng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Chí Đức đứng bên Đài Tưởng niệm liệt sĩVòng hoa trắng tiếp tục hành trình, đi ngang Sứ quán Tàu Cộng


Blog Nguyễn Xuân Diện