Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

PHẠM VIẾT ĐÀO - NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ XI TỔ CHỨC SÁNG NAY 24/2 TẠI VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM HÀ NỘI


Thơ CHXHCNVN được rước lên bằng đại đao và giáo dài:
PHẠM VIẾT ĐÀO -  NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ XI TỔ CHỨC SÁNG NAY 24/2 TẠI VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM HÀ NỘI


http://youtu.be/jIGSsEFOTksHoàng Sa được giới thiệu qua bài thơ "Mộ gió"...của nhà thơ Trịnh Quang Lộc:

http://youtu.be/jz0FkfeIAfYBài thơ "Mùa xuân với ông già Phú Quốc"... của nhà thơ dân tộc Tày Dương Thuấn:

http://youtu.be/dbAIJgprNzM