Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Babui - Bướu ác tính cần cắt bỏ


Babui - Bướu ác tính cần cắt bỏ

Việt Nam ta nhứt Á Châu
Xây Lăng dựng Tượng ai bằng đảng ta
Thế mới có câu hò để hự
Là hự hò khoan...
Hết Lăng rồi tới Tượng
Là hự hò khoan
Hết Tượng rồi tới Lăng
Là hự hò khoan...


Tượng với Lăng là linh hồn của đảng
Nên phải xây phải dựng nên hình
Giờ ném chuột không sợ vỡ bình
Chỉ lo sợ bể cái Lăng cáo hồ
Xây với dựng là công trình thế kỷ
Nên cơ đồ của đảng hôm nay
Xây mới có tiền vô bạc tỷ
Dựng nhà lầu tậu mãi ô tô
Vẻ vang thay cái đảng côn đồ!


Việt Nam ta cái gì cũng nhứt
Đặc biệt là Lăng Tượng nhứt cư
Lăng là cái hộp phơi cu
Tượng là con vỏi con voi... rước về
Lăng với Tượng là hai bướu độc
Mọc trên đầu trên cổ nhân dân
Chúng sống bám bằng nghề hút máu
Phải cắt ngay để cứu dân mình


Tượng cáo hồ tuy nhiều nhưng thiếu...
Thiếu Tượng hồ bú mõm thiếu nhi!
09.08.2015
danlambaovn.blogspot.comChuyện Bình Trà Đá từ thiện ở VN