Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

LỚN LÊN MỚI BIẾTLỚN LÊN MỚI BIẾT


zombies-DMCS.jpg

Hồi nhỏ tưởng CS dạy lịch sử là để biết về tổ tiên nòi giống
 • Lớn lên mới biết là láu cá nhồi sọ

Hồi nhỏ tưởng ráng học thành tài để phục vụ đất nước
 • Lớn lên mới biết thành tài chỉ được phục vụ Nga Tàu và nước khác

Hồi nhỏ tưởng công an bắt cướp
 • Lớn lên mới biết công an ăn cướp

Hồi nhỏ tưởng cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc
 • Lớn lên mới biết đó là cờ Phúc Kiến bên Tàu

Hồi nhỏ tưởng Mỹ-Ngụy là ác
 • Lớn lên mới biết CS mới ác

Hồi nhỏ tưởng bán vàng giàu nhất
 • Lớn lên mới biết bán nước giàu hơn

Hồi nhỏ tưởng đánh trận lập công lớn mới được lên tướng
 • Lớn lên mới biết lòn cúi hèn hạ với giặc cũng lên tướng

Hồi nhỏ tưởng chống Tàu là yêu nước
 • Lớn lên mới biết chống Tàu là phản quốc

Hồi nhỏ tưởng Đảng giải phóng miền Nam đói rách
 • Lớn lên mới biết là cướp miền Nam giàu có

Hồi nhỏ tưởng bác Hồ là người Việt Nam
 • Lớn lên mới biết là người Tàu

Hồi nhỏ tưởng cán bộ là đầy tớ lo cho dân ấm no
 • Lớn lên mới biết dân là đầy tớ lo cho cán bộ ấm no

Hồi nhỏ tưởng yêu nước là yêu tổ quốc
 • Lớn lên mới biết yêu nước là yêu Đảng

Hồi nhỏ tưởng những người lưu vong là Việt gian
 • Lớn lên mới biết đó là khúc ruột ngàn dặm

Hồi nhỏ tưởng hi sinh xương máu đánh Mỹ là đánh cho dân tộc
 • Lớn lên mới biết là đánh cho Liên Xô và Tàu

Hồi nhỏ tưởng Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Hồ Thị Kỷ là anh hùng
 • Lớn lên mới biết đó là sản phẫm tuyên truyền bố láo

Hồi nhỏ tưởng thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Đảo Gạc Ma là của Việt Nam
 • Lớn lên mới biết Đảng đã bán cho Tàu

Hồi nhỏ tưởng muốn thành tiên thành thánh phải tu thân tích đức
 • Lớn lên mới biết gian manh xảo trá độc ác giết vài triệu người thì Bác Hồ mới được thành tiên thành thánh

Hồi nhỏ tưởng tiền cứu trợ thiên tai dành cho dân
 • Lớn lên mới biết dành cho cán bộ.

Hồi nhỏ tưởng cờ vàng của bọn “nguỵ”
 • Lớn lên mới biết cờ vàng có từ thời Vua Thành Thái
Một học sinh Miền Bắc lớn lên trong tư duy