Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

Chuyến Công Du Đông Nam Á và Việt Nam của Phái đoàn Chính phủ và vị Toàn Quyền Tiểu Bang Nam ÚcChuyến Công Du Đông Nam Á và Việt Nam của Phái đoàn Chính phủ và vị Toàn Quyền Tiểu Bang Nam Úc


Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu

Vietnamese Community in Australia
P.O BOX 2115, FOOTSCRAY, VICTORIA 3011
Email: president@vietnamese.org.au
Tel: 0411 616 453THÔNG CÁO CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LIÊN BANG ÚC CHÂU


V/v: Chuyến Công Du Đông Nam Á và Việt Nam của Phái đoàn Chính phủ và vị Toàn Quyền Tiểu Bang Nam ÚcTrong những tuần qua, CĐNVTD-Úc Châu đã nhận được các ý kiến của một số đồng bào về việc ông Lê Văn Hiếu, Toàn Quyền Nam Úc đã tháp tùng Thủ Hiến Jay Wetherill và một phái đoàn kinh tế của tiểu bang Nam Úc trong chuyến công du Việt-Nam để thu hút thị trường nhằm phát triển nền kinh tế và giáo dục của tiểu bang này.

Ngày 23 tháng 6 năm 2016, một phái đoàn đại diện của Ban Chấp Hành CĐNVTD-Nam Úc và Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH-Nam Úc đã đến gặp ông Toàn Quyền Lê Văn Hiếu và các vị cố vấn của chính phủ Nam Úc tại Government House để trình bày quan điểm của CĐNVTD và lắng nghe những lời giải thích của chính phủ và ông Toàn Quyền về mục đích và vai trò của vị Toàn Quyền trong chuyến công du của chính phủ Nam Úc tại Việt Nam vừa qua.

CĐNVTD- Úc Châu đồng thời cũng ghi nhận sự phản đối, bất mãn của một số đồng bào trong tập thể cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc Châu về sự tham dự của ông Lê Văn Hiếu trong chuyến công du tại VN vào tháng sáu vừa qua.

Qua những thông tin do CĐNVTD-Nam Úc cung cấp và phản ảnh của đồng bào nêu trên, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu:

•    Sẽ trình bày quan điểm và lập trường của CĐNVTD-Úc Châu qua một văn thư chính thức đến cho ông Thủ Hiến Nam Úc là người đã yêu cầu ông Toàn Quyền cùng công du tại Việt Nam và đến cho ông Toàn Quyền Lê Văn Hiếu.

•    Xác định Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu là một cộng đồng đã và đang góp phần to lớn vào sự phồn vinh và phát triển của Nước Úc, luôn ủng hộ những nỗ lực cổ súy việc phát triển thương mại với nước ngoài của Chính phủ Liên Bang cũng như các Chính quyền Tiểu Bang, nhưng đồng thời cũng quan tâm và muốn nhìn thấy tiêu chuẩn Dân Chủ và Nhân Quyền được nêu ra như một điều kiện tiên quyết trong các quan hệ và hiệp ước thương mại này.


Úc Châu ngày 14 tháng 7 năm 2016.
•    Ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch xử lý thường vụ BCH-CĐNVTD-UC
•    Ts. Hà Cao Thắng, Chủ tịch BCH/CĐNVTD/NSW
•    Bà Nguyễn Phượng Vỹ, Chủ tịch BCH/CĐNVTD/VIC
•    Bs. Bùi Trọng Cường, Chủ tịch BCH/CĐNVTD/QLD
•    Ông Lê Quang Tín, Chủ tịch BCH/CĐNVTD/SA
•    Bs Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch BCH/CĐNVTD/WA
•    Ông Lê Công, Chủ tịch BCH/CĐNVTD/ACT
•    Ông Lê Tấn Thiện, Chủ BCH/CĐNVTD/NT
•    Bà Trần Hương Thủy, Chủ tịch/BCH/CĐNVTD/WollongongTheo lyhuong


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét